Miškotvarkos projektų ruošimas

UAB VESPE

Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Jame fiksuojami visi kirtimo etapai, augančių miške medžių skaičius ir jų rūšys bei tūris. Miškotvarkos projekto galiojimo trukmė yra ribota ir priklauso nuo Jūsų turimo miško ploto. Pagal visus keliamus reikalavimus parengtas miškotvarkos projektas galioja visą numatytą laiką ir negali būti keičiamas jokiomis aplinkybėmis.
Norint užsisakyti miškotvarkos projektą reikia turėti šiuos dokumentus:
  • nekilnojamojo turto pažymą iš registrų centro;
  • nuosavybės planelį, kuriame turi būti VĮ Registrų centro antspaudas ir regiono, kuriame yra miško sklypas, žemėtvarkos skyriaus antspaudas. O nuosavybes planelis turi būti su sklypo išorinių linijų ilgiais.

Kodėl verta miškotvarkos projekto ruošimą patikėti UAB „Vespe“?

 
Nes mūsų įmonės specialistai suteiks nemokamą konsultaciją visais miškotvarkos projektų rengimo klausimais.